مجموعه آزمون تاپ در سال 1394 با هدف توسعه آموزش های تخصصی و تامین منابع فنی و مهندسی از جمله کتاب ها و نرم افزارهای رشته مهندسی برق آغاز به کار نمود. بر اساس برنامه ریزی ها و اهداف پیش بینی شده، پس از زمان کوتاهی گستره ارائه خدمات به سایر رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان، تمام صلاحیت های کارشناس رسمی دادگستری، آزمون های استخدامی و همچنین موضوعات تخصصی مانند سیستم های اتوماسیون و ابزار دقیق، انرژی های نو، ایمنی و غیره توسعه پیدا نمود.

طراحی سایت و سئو و مشاور آزمون تاپ

 

طراحی سایت آزمون تاپ را تیم سئورب در سال 1398 انجام داده است.